RODO

                                                             POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

ADO – Administrator Danych Osobowych – OPTYMIST NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-158), ul. Zamieniecka 54 lok. 13, NIP 1132822515, REGON 142727114, e-mail: rodo@optymist.nieruchomosci.pl, tel: +48 22 673 87 57 i właściciel Serwisu www.optymist.nieruchomosci.pl, dokonujący m.in. za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

DANE OSOBOWE –  wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

POLITYKA: oznacza Politykę Ochrony Danych Osobowych określonym w niniejszym dokumencie o nazwie Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

UŻYTKOWNIK: każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis www.optymist.nieruchomosci.pl

1. Zbieranie danych, ich zakres, cel oraz podstawy prawne.

Serwis zbiera dane osób, które m.in.: korzystają z Serwisu, złożyły za pomocą formularza kontaktowego ofertę kupna/najmu lub zgłosiły ofertę sprzedaży/wynajmu nieruchomości. Wówczas Twoje Dane (takie, jak adres e-mail, adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii przetwarzamy na podstawie:

 • Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • niezbędności przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści gromadzonych w Serwisie, dla wykonania umowy pośrednictwa oraz w celu identyfikacji nadawcy i załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  
 • niezbędności przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

2. Prawo dostępu

 • W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla przesyłania informacji handlowych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora Danych Osobowych.
 • Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania i do realizacji umowy pośrednictwa.

4. Mechanizm cookies

 • Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.
 • Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla Państwa komputerów,
  w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do Państwa komputerów wirusy. Niemniej w swoich przeglądarkach mają Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do Państwa komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, niemniej skutkować może ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

5. Mechanizm sygnalizatorów Web Beacons

Serwis może także wykorzystywać technologię jednopikselowych plików GIF (tzw. web beacons). Technologia web beacons pozwala nam określić liczbę osób odwiedzających Serwis. Miniaturowe obrazy cyfrowe web beacons nie służą nam do gromadzenia danych osobowych. Dane uzyskane za pomocą technologii web beacons mogą być wykorzystane, razem z Państwa danymi, do zbierania informacji statystycznych dotyczących świadczonych usług.

6. Adres IP

Serwis zastrzega sobie możliwość gromadzenia Państwa adresów IP, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

7. Cookies innych podmiotów

 • Serwis zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.
 • W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
 • Każdy z Państwa posiada możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, tak aby całkowicie wyeliminować możliwość przechowywania plików tekstowych „cookies”.

8. Dostęp do danych osób trzecich

 • Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Serwisu oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.
 • Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

9. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora Danych Osobowych.

10. Zmiany Polityki Prywatności

OPTYMIST NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

 

Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.